Novetats en matèria laboral i de seguretat social.


horizontal-1015739_640En la nova Llei de Pressupost Generals de l’Estat per al 2016 ha introduït alguna novetat en l’àmbit laboral i de la seguretat social.

En primer lloc, s’ajorna un any el allargar el permís de paternitat a 4 setmanes, fins al 2017.

S’incrementa la base màxima de cotització a la seguretat social que ascendeix a la quantitat de 3.642 € mensuals per a l’any 2016.

Les pensions públiques s’incrementen en un 0,25% mantenint-se les quanties de l’IPREM.

Com a novetat es crea un nou complement a les pensions de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent per a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats per la seva contribució demogràfica a la Seguretat Social.

A partir l’1 de gener de 2016 i amb durada indefinida, es modifica la regulació de la tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals. Com a novetat, s’introdueix un nou paràgraf amb l’objectiu de tractar d’aclarir l’enquadrament dels treballadors que realitzen treballs exclusius d’oficina. Es considerarà personal en treballs exclusius d’oficina als treballadors per compte aliè que, sense estar sotmesos als riscos de l’activitat econòmica de l’empresa, desenvolupin la seva ocupació exclusivament en la realització de treballs propis d’oficina tot i que els mateixos es corresponguin amb la activitat de l’empresa, i sempre que aquests treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l’empresa.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.