Archivo por meses: Abr PM


Aquest Primer de Maig després de molts mesos de pandèmia i d’Estat d’Alarma, restriccions per sortir i fins i tot per gaudir del nostre temps lliure, sembla que començarem a veure llum al final del […]

Manifest 1er de Maig



Des del 2007, s’ha implementat i desenvolupat progressivament la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Des de gener del 2012, trimestralment […]

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.



El Estatuto de los trabajadores recoge los derechos y garantías que tienen los trabajadores para realizar sus funciones sindica­les y de representación: los representantes de los trabajadores no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por […]

Cursillo de Formación 29 de Abril