Archivo por meses: May PMDes del 2007, s’ha implementat i desenvolupat progressivament la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Des de gener del 2012, trimestralment […]

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.


NUEVO ÉXITO JUDICIAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA DEL SINDI.CAT EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE SANITARIO. Nueva sentencia por despido NULO de dos compañeros que fueron despedidos ilegalmente vulnerando sus derechos fundamentales, tal y como señala […]

Éxito Judicial de la Asesoría Jurídica de SINDI.CAT1er de Maig 2021 Aquest Primer de Maig després de molts mesos de pandèmia i d’Estat d’Alarma, restriccions per sortir i fins i tot per gaudir del nostre temps lliure, sembla que començarem a veure […]

Butlletí Digital nº 026 May-Jun 2021