Archivo por meses: Ago PM


Aquest nou curs sindical que ara comencem després de les vacances hauria de ser una oportunitat per avançar en la recuperació de drets laborals i socials, de posar fi a l’explotació laboral que sofreixen encara […]

Butlletí Digital nº 028 Sep-Oct 2021


Des del 2007, s’ha implementat i desenvolupat progressivament la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Des de gener del 2012, trimestralment […]

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.