Archivo por días: 5 diciembre, 2021


Des del 2007, s’ha implementat i desenvolupat progressivament la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Des de gener del 2012, trimestralment […]

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.   Aquesta informació a estat actualitzada!