Monthly Archives: novembre 2022


Aquest any finalitzarà amb dades molt preocupants pel món del treball en general i de l’economia en particular: IPC que continua desbocat i només ha baixat tímidament. EXIGIM SALARIS DIGNES ALS CONVENIS COL·LECTIUS. POLÍTIQUES ACTIVES […]

Butlletí nº 35 Nov-Dic 2022