ConvenisConveni col·lectiu del sector del autotaxi. Resolució de 7 de març de 2014, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es registra i publica el Conveni col·lectiu del sector del autotaxi.  

Conveni col·lectiu del sector del autotaxi.
Conveni sectorial de neteja d’edificis i locals. Resolució de 8 de maig de 2013, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es registra i publica el I Conveni col·lectiu sectorial de neteja de edificis i locals.

Conveni sectorial de neteja d’edificis i locals.


Quart Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de Transport de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) de la Comunitat Autònoma de Catalunya. RESOLUCIÓ EMO/272/2014, de 12 de febrer, per la qual es […]

Conveni col·lectiu del transport sanitari a Catalunya.


Conveni col·lectiu de la unitat de negoci d’Abertis Autopistes Espanya (“UNaAE”). El present conveni col·lectiu té per objecte regular les relacions de treball entre les empreses concessionàries d’autopistes a Espanya indicades en l’àmbit funcional i […]

Conveni col·lectiu autopistes.Conveni del transport de viatgers per carretera, mitjançant vehicles de tracció mecànica de més de nou places, inclòs el conductor. Resolució de 13 de febrer de 2015, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual […]

Conveni del transport de viatgers per carretera.


V Acord laboral d’àmbit estatal per al sector d’hostaleria (ALEH V). Resolució de 6 de maig de 2015, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es registra i publica el V Acord Laboral d’àmbit estatal […]

Conveni de col·lectivitats i hostaleria.


Conveni col·lectiu del sector de sanejament públic, neteja viària, regs, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de clavegueram. Resolució de 17 de juliol de 2013, de la Direcció general d’Ocupació, per la qual es […]

Conveni de sanejament públic.
Conveni col·lectiu per a oficines de farmàcia. Resolució de 9 d’abril de 2014, de la Direcció general d’ocupació, per la qual es registra i publica el laudo arbitral per a oficines de farmàcia. [pgview file=”http://www.elteusindi.cat/wp-content/uploads/2015/12/Conveni-farmacies.pdf”]

Conveni col·lectiu per a oficines de farmàcia.


Estatut dels treballadors actualitzat a 24 d’octubre de 2015. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través […]

Estatut dels treballadors.