Dona i igualtat
Tota persona treballadora que tingui a càrrec menors de 12 anys té dret a una reducció de jornada de treball per raons de guarda legal.     EN QUÈ CONSISTEIX?   La reducció de jornada per […]

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE MENORS ...
A causa dels problemes que ens genera la conciliació familiar, us deixem el resum dels dubtes més freqüents. I podreu trobar els drets de conciliació durant l’embaràs, per motiu del part, l’adopció o l’acolliment, durant […]

Manual de conciliació de la vida laboral i familiar


Índex i introducció Definicions i comunicacions Existeixen, en el lloc de treball, situacions de risc que poden afectar la treballadora embarassada? Revisió de l’avaluació inicial (a vegades anomenada Avaluació Addicional) És tolerable i, per tant, […]

PREVENCIÓ DE RISC D’EMBARAS

En quins supòsits puc sol·licitar l’excedència per cura de familiars? Per la cura de fills/es menors de 3 anys, en cas de naixement biològic (no s’especifica l’edat menor en cas d’adopció o acolliment). Per la […]

Excedències per cures familiarsObjecte: La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant el període de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, quan la treballadora, havent de canviar de lloc […]

Prestació per risc durant l’embaràs.