Contactes.


Contacta amb nosaltres.

 

Secretaria General

 

  Fernando Miguélez

s.general@elteusindi.cat

Secretari d'organizació

 

   

Antonio López

Assessoria i Formació

 

 

Serveis jurídics

 

Antonio López

Serveis Jurídics

Serveis de Comunicació

         

Raúl Pérez 

comunicacion@elteusindi.cat

Àrea d'acció sindical

   Isabel Mulero

accio.sindical@elteusindi.cat

 

Igualtat

      

Isabel Mulero

s.igualdad@elteusindi.cat

Àrea d'economia

     

Fernando Miguelez i Antonio L.  economia@elteusindi.cat

Acció Sindical

     

 

  Francisco Ordóñez politica.sindical@elteusindi.cat

Àrea de jubilats

         

   Ramiro Lozano

jubilats@elteusindi.cat

Àrea d'informació

   

Fernando Miguélez

info@elteusindi.cat

Telèfons de contacte

 

 

·Fix –  931 572 156

 

·Mòbil667 901 872