Efecte de l’acomiadament improcedent.


Efecte de l’acomiadament improcedent.

En cas d’acomiadament el treballador pot optar (entre altres coses) a una indemnització per acomiadament. Aquesta indemnització és de 45 dies de salari brut per cada any treballat a l’empresa fins a febrer de 2012, i de 33 dies de salari per any treballat des de febrer de 2012 fins a data de l’acomiadament.

Per fer-nos una idea més pràctica, un treballador contractat en data 10 de març de 2012 i acomiadat el dia 27 de gener de 2016, que cobra un salari brut de 1.500.- € amb pagues extres incloses, tindria dret a una indemnització per acomiadament de 6.375.- €, arrodonint. A part de la liquidació en cas de vacances no gaudides, salaris del mes en curs, endarreriments, etc.

Aquesta quantitat de 6.000 euros, suposa una càrrega econòmica per a l’empresari (especialment per a PIMES i autònoms), de manera que la majoria es pregunten ¿Per què he d’indemnitzar un treballador al qual he estat pagant durant tota la vigència del contracte?

I aquí és on sorgeix l’etern debat. Els treballadors defensen les seves indemnitzacions, mentre la patronal les critica i volen rebaixar-o eradicar-les. Al seu torn, en un grau major de paranoia, els polítics debaten sobre la situació; vegeu la proposta de reforma de Ciutadans sobre el “contracte únic”, que comportaria la rebaixa de la indemnització per acomiadament, o la seva conversió a una indemnització progressiva, de manera que a més anys treballats, més gran seria el nombre de dies d’indemnització.

Òbviament jo no sóc imparcial. Com a advocat laboralista la pràctica totalitat de clients són treballadors, no puc estar a favor que es rebaixi o s’extingeixi la indemnització per acomiadament, perquè seria perjudicial per al meu negoci. Aprofitant l’interès que tinc en relació a aquest assumpte, en el present article vaig a fer una defensa en favor el manteniment de la indemnització per acomiadament en el nivell actual.

L’acomiadament a Espanya no és gratis (de moment, queda veure el futur). L’acomiadament està sempre condicionat a un control judicial (que el declara procedent, improcedent o nul), i depenent del resultat del mateix, poden generar drets indemnitzadors o de readmissió del treballador.

La indemnització per acomiadament no és un enriquiment injust en favor del treballador, ja que aquesta indemnització compleix la funció de pal·liar els efectes perjudicials de l’acomiadament.


 

I quins són aquests efectes perjudicials?

La mateixa pèrdua del lloc de treball podria asseverar que és un efecte perjudicial de l’acomiadament, en efecte, però això especialment per les raons que exposarem tot seguit.

Un treballador acomiadat es veu abocat a la desocupació temporal; la pèrdua del lloc de treball suposa la necessitat del treballador de trobar una nova feina -en algunes ocasions, haurà de reciclar-se i dedicar temps i diners a aquest menester-.

Aquesta recerca de feina pot ser dificultosa si el treballador no qualla bé en un lloc de treball estable i d’acord a la seva formació i experiència. En altres ocasions la precarietat del mercat de treball actual causarà que el treballador cobri un salari més baix, o que els contractes siguin a temps parcial o de durada determinada.

Trobar una bona feina no és tasca fàcil. Mentre duri la recerca d’una feina satisfactòria, el treballador té dret a cobrar la prestació per desocupació (sempre que tingui cotitzat 1 any), però aquesta prestació no és pel 100% del salari que estava percebent en la seva anterior ocupació, sinó que és el 70% del salari durant els primers sis mesos i del 50% del salari a partir del setè mes. Aquesta minva d’ingressos, és un altre efecte perjudicial provocat per l’acomiadament.

Així doncs, la indemnització per acomiadament està justificada, ja que el treballador pateix els perjudicis detallats anteriorment.


 

Baixar els límits a la indemnització per acomiadament.

Una altra de les característiques principals de la indemnització per acomiadament, és que s’incrementa a mesura que el treballador acumula antiguitat en el lloc de treball. A més temps treballat a l’empresa, major indemnització en cas d’acomiadament.

Les empreses es queixen que alguns treballadors els tenen hipotecats. Treballadors que tenen més de 10 anys d’antiguitat a l’empresa, i la indemnització en cas d’acomiadament superaria les desenes de milers d’euros, una despesa que l’empresa no pot afrontar, i per tant, ha de mantenir a un treballador que potser no li resulta productiu.

Per a aquests casos hi ha un límit a la indemnització per acomiadament, que no obstant això, és bastant alt. Aquest límit és de 42/24 mensualitats (és una mica difícil d’explicar), però vegem l’exemple d’un treballador amb antiguitat des de 1994:Com es pot observar en l’exemple exposat, la indemnització segueix sent per un import molt alt (a més, exempt d’impostos). Per tant és lògic que les empreses tinguin dificultats per acomiadar treballadors amb una antiguitat d’aquest tipus.

No obstant això, també cal raonar que un treballador amb aquesta antiguitat pot tenir 50 anys d’edat biològica. Sabent que en aquest rang d’edat hi ha més dificultats per trobar una nova feina (encara que existeixin bonificacions a la contractació per a gent gran), també és comprensible que els perjudicis de l’acomiadament siguin més grans i per tant, hagin d’estar més indemnitzats, per afrontar aquests grans perjudicis.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.