Manual per a les eleccions sindicals.


Les eleccions sindicals són el procés electoral a través del qual s’elegeixen els representants dels treballadors i les treballadores al centre de treball, cada quatre anys.

Els treballadors de l’empresa o del centre de treball amb una antiguitat mínima d’un mes poden participar en el sufragi que és lliure, personal, secret i directe per escollir els seus representants. Aquests representants han de tenir 18 anys complerts i una antiguitat de 6 mesos com a mínim a l’empresa (llevat de les activitats en què, per mobilitat del personal, es pacti en el conveni col·lectiu un termini inferior amb el límit mínim de 3 mesos d’antiguitat).

Per a més informació i formularis, la pàgina web de la Generalitat, al Departament d’Empresa i Coneixement.

També pots consultar el Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l’empresa amb PDF i actualitzat el 20 de juny de 2015.

Descargar (PDF, 1.75MB)

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.