Les empreses han de registrar la jornada de treball de cada treballador


Noticia estreta del diari Expansion. Enllaç a la notícia aquí.

Segons apunta el tribunal aquesta obligació és independent que es realitzin en la pràctica hores extraordinàries.

Les empreses han de registrar diàriament la jornada de treball dels seus empleats encara que no es facin hores extraordinàries. Així ho ha establert l’Audiència Nacional en dues sentències que consideren que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a efectes del còmput d’hores extraordinàries” s’estén a tots els casos i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extra.

Segons recull l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, “a efectes del còmput de les hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar cada dia i s’ha de totalitzar en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent”, i d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, els representants dels treballadors tindran dret a rebre còpia dels esmentats resums de la jornada.

L’Audiència rasa ara els dubtes que plantejava aquesta qüestió i entén que no es pot vincular el registre de jornada a la realització d’hores extres, perquè si no es disposa d’aquest registre, és materialment impossible saber si un treballador ha realitzat o no una jornada per sobre de la pactada. I referent a això, creu que resulta indiferent el que a l’empresa hi hagi un horari flexible o el fet que una part de la jornada es pugui dur a terme fora del centre de treball.

Fermín Guardiola, soci de laboral de Baker & McKenzie, subratlla la importància d’aquestes sentències i adverteix que “si es confirma aquesta doctrina, les empreses hauran d’implantar mecanismes per registrar diàriament la concreta jornada realitzada per cada un dels treballadors en plantilla”.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.