L’incapacitat


Quan he de recollir el següent comunicat de baixa?

speech-1027854_1280La rigidesa de la normativa en matèria d’incapacitat temporal, obligava els treballadors a recollir un comunicat de baixa setmanal i ha d’enviar-la a la seva empresa -en un termini màxim de 3 dies, el retard podia ser constitutiu d’infracció lleu-, per tant s’anava molestant el treballador quan la seva salut estava trencada per una malaltia o unes lesions.

La nova regulació d’alguns aspectes relatius a la incapacitat temporal van venir de la mà del RD 625/2014, que introduïa canvis de gran calat, per exemple, es trencava amb la rigidesa de l’emissió setmanal de comunicats de baixa, que passava a ser de periodicitat variable depenent de l’edat, professió i especialment de la malaltia del treballador en situació d’incapacitat temporal.

Els convenis signats en les diferents Comunitats Autònomes, permeten que el servei públic de salut o la Mútua d’accidents de treball i malalties professionals, enviïn els comunicats de baixa de forma telemàtica a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Els comunicats de baixa indicaran la data per al proper reconeixement mèdic al qual s’ha de sotmetre el treballador, data que es fixarà d’acord amb les necessitats, segons el criteri mèdic i amb suport d’unes taules orientadores que avaluen l’edat, l’ocupació i el diagnòstic del treballador.

Pel que fa a la periodicitat del reconeixement, s’estableixen les següents fórmules:

  • Per a baixes de durada inferior a 5 dies:

S’emetrà el comunicat de baixa i el part d’alta en un mateix acte. De manera que el treballador no haurà d’acudir dues vegades al metge com passava fins ara. No obstant això, el treballador pot sol·licitar un nou reconeixement mèdic en la data prevista per a l’alta, per si el seu estat de salut no li permetés reincorporar a la feina.

  • Per a baixes de durada compresa entre 6 dies i 30 dies:

Els reconeixements mèdics seguiran sent setmanals: en qualsevol cas el termini per al següent reconeixement mèdic no pot superar la setmana. Amb el reconeixement mèdic es donarà d’alta al treballador o bé es prorrogarà la baixa i s’emetrà un nou comunicat de baixa.

  • Per a baixes de durada compresa entre 31 dies i 60 dies:

El primer reconeixement mèdic s’efectuarà abans dels 7 dies. Si es considera procedent pel metge seguir en situació d’incapacitat temporal, es lliurarà el comunicat de baixa amb assenyalament per a la següent revisió mèdica, el termini no podrà ser superior a 28 dies.

  • Per baixes de durada superior a 61 dies:

En cas de malaltia de llarga durada, el primer reconeixement mèdic serà en un termini no superior a 14 dies. Els següents reconeixements mèdics s’efectuaran quan sigui necessari, sense que transcorri el termini de 35 dies entre un i altre.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.