Nomenament d’interventors davant les meses electorals


En compliment d’allò disposat en l’Art. 73,5 de l’Estatut dels Treballadors, els candidats a candidatura d’aquest Sindicat, Sindicat independent i demòcrata de treballadors de Catalunya. SINDI.CAT nomena interventor davant la Mesa Electoral

Descargar (PDF, 209KB)

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.