Quan l’empresa deixa de pagar reiteradament el salari.


El treballador, quan la situació es torna insostenible.

Més o menys tothom viu al dia, i pocs treballadors poden sostenir durant diversos mesos els impagaments del seu salari. Al final no queda més remei que posar peus en “polvorosa”, més encara quan es pensa que l’empresa acabarà en situació d’insolvència o concurs de creditors. No té sentit seguir treballant en una empresa que no paga els salaris.

Segons expliquem en l’anterior article, l’impagament o retard continuat, són dos incompliments greus de l’empresari que permeten al treballador sol·licitar l’extinció indemnitzada del contracte de treball amb dret a atur (indemnització màxima + atur). Segons la jurisprudència, han de concórrer com a mínim tres impagaments de salari o retards en la data de pagament de suficient gravetat.

El procediment pot durar uns mesos, durant els quals el treballador ha de seguir treballant. No obstant això, arribat el cas que l’empresa continuï en situació greu d’impagament, podria sol·licitar com a mesura, que el jutge exonerés al treballador de prestar serveis per a l’empresa.

Si l’empresa acabés per superar la seva situació d’insolvència, hauria de pagar el 100% dels salaris deguts al treballador, al costat del 10% d’interès per mora salarial. A més, en cas d’haver sol·licitat l’extinció de la relació laboral, l’empresa hauria de pagar una indemnització de 45/33 dies de salari per any treballat, segons l’antiguitat del treballador (l’equivalent a la indemnització per acomiadament improcedent).

És clar que si l’empresa no paga els salaris, segurament sigui perquè no travessa una situació pròspera, i si al llarg del temps no prospera, és possible que acabi declarant-se en concurs de creditors; en aquest cas el treballador tindrà garantits els salaris impagats i indemnitzacions però amb els límits que s’exposen a continuació. L’existència d’aquests límits, fa poc recomanable que el treballador romangui en l’empresa acumulant un deute que difícilment podrà cobrar si la situació econòmica de l’empresa no prospera.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.