Què és la incapacitat temporal?


Els treballadors, són una part molt important de l’empresa, el benefici del negoci està molt relacionat amb els empleats.

Sempre volen que els treballadors responguin al cent per cent, però en alguns casos això és impossible a causa de circumstàncies alienes, com és la pèrdua de la salut.

Davant d’aquesta situació, et pots trobar amb el dubte de què ocorrerà ara amb aquest treballador.

Com funciona, en què consisteix la incapacitat temporal, a qui competeix … I tot el que cal saber

Què és la incapacitat temporal (IT)?

És un subsidi diari que cobreix la pèrdua de rendes mentre el treballador no pot treballar i està rebent assistència sanitària. S’inicia al quart dia de la baixa expedida pel metge de capçalera, si és per malaltia comuna o per accident no laboral. Així per exemple, si un treballador comença la baixa el dia 20 del mes d’agost, en aquest mes els tres dies següents no tindrà dret a salari, i per tant la nòmina serà inferior. Si la baixa es deu a accident de treball o malaltia professional, la IT comença l’endemà, i per tant la nòmina no es veu afectada.

A qui competeix?

En general, els comunicats de baixa, de confirmació de baixa i d’alta els estenen el servei públic de salut o les mútues d’accidents de treball i malalties professionals, i les empreses col·laboradores.

El reconeixement i pagament de la incapacitat temporal correspon, segons l’opció que hagi realitzat l’empresari per a la seva cobertura, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a la mútua corresponent.

Quins requisits ha de complir per poder accedir-hi un treballador?

Són beneficiaris d’aquesta prestació els treballadors de tots els règims de la Seguretat Social, sempre que faci 180 dies que hagi cotitzat en els 5 anys anteriors si és IT per malaltia comuna. Per a les baixes per accident, sigui o no de treball, i per malaltia professional, no s’exigeixen cotitzacions prèvies.

Quant cobra un treballador de baixa?

Si la baixa és per malaltia comuna o per accident no laboral, es cobra el 60% de la base reguladora, entre el tercer dia i el vintè, és a dir, el que li correspondria cobrar abans d’impostos (salari brut, reduït en un 60%). A partir del dia 21, es cobra el 75%.

En el cas d’una malaltia professional o accident de treball, es cobra el 75% de la base reguladora des de l’endemà de la baixa en el treball.

Qui paga?

En general, l’empresa fa el pagament delegat amb la mateixa periodicitat que els salaris. En els casos de malaltia comuna o accident no laboral, el pagament corresponent al període entre el quart i el quinzè dia va a càrrec de l’empresari, i a partir del setzè, l’INSS o de la Mútua. Però això no implica que hagi de deixar de pagar-li al treballador. És a dir, durant la baixa per malaltia d’un treballador l’empresari ha de continuar cotitzant per ell, i fent-li les nòmines. Quan arribi el moment que es faci càrrec l’INSS, aquesta entitat s’ho paga en forma d’assegurances socials. L’empresari està a càrrec del salari íntegre que correspongui al dia de la baixa.

Quant pot durar?

El subsidi s’abona mentre el treballador estigui de baixa, fins a un màxim d’un any prorrogable per altres sis mesos, sempre que es prevegi que en aquest temps es pot curar, si no, es començaria a parlar d’incapacitat permanent. En aquest termini, s’inclouen també les recaigudes.

En els casos de períodes d’observació per malaltia professional, el període màxim és de sis mesos, prorrogables per altres sis, quan es consideri necessari per a l’estudi i diagnòstic de la malaltia.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.